MutuaTerrassa Àptima Clínica MútuaTerrassa Oferta Serveis De Salut Unitats Especials Obesitat Morbida

Inici > Oferta de serveis > Unitats Especials

Unitats Especials

Especialitats   >   (Obesitat Mòrbida)

 

L'OBESITAT EN 2010. EL PLANTEJAMENT D'UN CIRURGIÀ EXPERT

 

EL PROBLEMA GLOBAL

 

La prevalença de l'obesitat en els països occidentals progressa de manera imparable. A l'actualitat als Estats Units es considera que l'americà mig és obés i en molts països europeus o llatinoamericans, com Brasil les xifres de prevalença augmenten d'any rera any.

 

Als col·lectius d'adults obesos se sumen d'altres, de tal manera que en aquests moments l'obesitat infantil constitueix un greu problema sanitari i les complicacions que acompanyen a l'obesitat en el col·lectiu d'ancians també.

 

L'obesitat consisteix en un cúmul anormal i crònic de greix a l'organisme, amb tendència progressiva que redueix amb el temps la possibilitat de tornar enrera. Existeixen situacions que afavoreixen l'obesitat com són algunes malalties, d'origen genètic o endocri, alguns tractaments farmacològics o inclòs situacions com l'embaràs o deixar de fumar. Però en la majoria dels casos l'obesitat té un origen últim desconegut, malgrat que en els obesos ha d'existir una alteració genètica de base, algunes de les seves característiques ja es coneixen: les associada a factors ambientals, fundamentalment el tipus d'alimentació (abundant i rica en calories) i el sedentarisme en general (absència d'exercici físic, comandaments a distància, transports, etc.).

 

El resultat final de l'obesitat és l'obesitat mòrbida, que s'associa a malalties relacionades amb l'excés de pes que poden disminuir l'expectativa de vida d'una persona fins a un 20%. Les malalties greus que amb més freqüència s'associen a l'obesitat són cardiovasculars, diabetis tipus II i respiratòries malgrat que existeixen infinitat de problemes associats al sobrepes més o menys intens com esterilitat, alteracions osteoarticulars, càlculs biliars, hirsutisme, aparició d'algun tipus de càncer, etc. Moltess d'aquestes malalties es poden millorar o curar-se si s'aconsegueix disminuir o eliminar l'excés de pes. L'associació de diabetis II,  dislipèmia (elevació de colesterol i triglicèrids) i hipertensió arterial associat molt sovint amb un perímetre abdominal molt elevat constitueix el que avui es coneix com la  síndrome metabòlica. La síndrome metabòlica cura o millora habitualment després de la normalització del pes, i és per això que en comptes de cirurgia de l'obesitat es comença a parlar de cirurgia metabòlica.

 

En l'obesitat existeix sovint una problemàtica associada, de la que es parla poc, les repercusions psicosocials. Els pacients obesos pateixen amb freqüència un important trastorn de la seva autoestima que sovint es tradueix en síndromes d'ansietat, depressió i inclús trastorns alimentaris com l'anorèxia/la bulímia. Per una altra banda es manté un cert refús i discriminació per part de la societat  en general cap a les persones obeses que afecta globalment a la seva vida social i laboral i no contribueix a millorar la situació.

 

 

L'obesitat clàssicament es quantifica calculant l'índex de massa corporal, que relaciona el peso amb l'alçada, segons l'equació:

IMC (BMI)=Pes(kg)/Alçada(m)2

 

 

Segons aquesta fòrmula s'obté               

                Normopes                    IMC        18-25

                Sobrepes                     IMC        25-30

                Obesitat 1                   IMC        30-35

                Obesitat 2                   IMC        35-40

                Obesitat mòrbida         IMC        superior a 40


Darrera actualització: 07/06/2013   
® MútuaTerrassa | Contacte
AVÍS LEGAL